VĂN HÓA & TẦM NHÌN

Ms. Sophie Dang – Founder 

VĂN HÓA CÔNG TY

Tại AMB, công ty như một gia đình thứ hai. Công ty không chỉ là nơi làm việc mà là nơi các bạn có thể tin cậy, yêu thương lẫn nhau và thân thiết như người thân trong gia đình. Văn hóa ở AMB là văn hóa cùng tiến, khi công ty phát triển, tất cả mọi người trong công ty là người hưởng lợi, sự phát triển và tăng trưởng của công ty song hành với sự phát triển và quyền lợi của từng thành viên trong công ty, bất kể vị trí gì, vì vai trò của mỗi người đều có ý nghĩa đối với công ty.

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN

Ngành thương mại điện tử là một ngành còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội trong tương lai. Vì vậy, mục tiêu của AMB trong thời gian tới là trở thành một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong thị trường, phát triển đồng bộ cả về chỉ số tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tiền lương, chất lượng đời sống và làm việc của các thành viên trong công ty, là một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng và tiếng nói trong ngành, tạo ra nhiều công ăn việc làm và giá trị cho xã hội.